m_Panna Maria v požehnaném stavu_dostupné cca do 1 týdne po objednání