soška_J.C. Boží Milosrdenství_polyresin_různé velikosti