soška_František z Assisi_pryskyřice_různé velikosti